Category: Post Augustum volume 2 (2018)

Volume 2 (2018) – Front Page


«Εδουάρδου Γίββωνος, Ιστορία της Παρακμής και Πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κεφάλαιο 15»: μεταφραστικό εγχείρημα (σ. 61-73)

ΑΡΘΡΑ Αικατερίνη Βούλγαρη   Περίληψη: Το επίπονο έργο της μετάφρασης περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις με βάση: α. Το αρχικό-πρωτότυπο κείμενο, β. Τον μεταφραστή, ως μέσο πρόσληψης, γ. Το μετάφρασμα, ως αποτέλεσμα και αυτόνομο έργο. Η παρούσα μελέτη για το πλέγμα εμπειρικής αφήγησης και δημιουργικής φαντασίας συνιστά μεταφραστικό εγχείρημα επί ιστορικού κειμένου λογοτεχνικών αξιώσεων. Η φύση και …

Continue reading


H πρώιμη ανάπτυξη του Κινήματος των ακολούθων του Ιησού (p. 49-60)

ΑΡΘΡΑ Πέτρος Παρθένης Ιστορικός Περίληψη: Η εντυπωσιακή κατάκτηση του μεσογειακού κόσμου από τον Χριστιανισμό τον 4ο αι. μ.Χ. συχνά επισκιάζει τις ταπεινές απαρχές του θρησκευτικού αυτού κινήματος, παρότι παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον και, από πολλές απόψεις, διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και τη μεταγενέστερη ανάπτυξή του. Στο συγκεκριμένο άρθρο, επιχειρώ, βασιζόμενος σχεδόν εξολοκλήρου στα συνοπτικά Ευαγγέλια και τις …

Continue reading


Η χειροτονία ενός Άραβα φυλάρχου (p. 42-48)

ΑΡΘΡΑ Τσουλκανάκης Κ. Δημήτριος Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας   Περίληψη: Ο Κύριλλος Σκυθοπολίτης, ως ο διασημότερος βιογράφος αγίων του Βυζαντίου, αποδεικνύει πόσο σημαντικές είναι οι αγιολογικές πηγές για τη μελέτη της κοσμικής ιστορίας. Ο Κύριλλος αποτυπώνει με την πένα του σημαντικά γεγονότα σχετικά με την στρατιωτική και εκκλησιαστική ιστορία της Παλαιστίνης, άγνωστα εν πολλοίς σε άλλες …

Continue reading


Η μεταστροφή της πόρνης (p. 38-41)

ΑΡΘΡΑ Δημήτρης Ι. Κυρτάτας Καθηγητής της Ύστερης Αρχαιότητας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας   Περίληψη: Η εισήγηση παρουσιάζει όψεις της πορνείας στην ύστερη αρχαιότητα μέσα από τις μαρτυρίες των αγιολογικών κειμένων. Επισημαίνει ιδιαιτέρως κάποιες αναφορές σε μεταμέλειες εκπορνευμένων γυναικών και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το ζήτημα οι ασκητές της ερήμου και άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς. Summary: …

Continue reading


Διαμεσολαβώντας για τη σωτηρία της πόλης (p. 32-37)

ARTICLES Παρασκευή Κουρκουβάτη Δρ. Αρχαίας Ιστορίας   Περίληψη: Μια σοβαρή στάση ξέσπασε στην Αντιόχεια το 387 μ.Χ. εξαιτίας ενός επαχθούς φόρου. Το άρθρο εξετάζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης με σκοπό να σωθεί η πόλη, οι οποίες γίνονται εμφανείς μέσα από τις βασικές πηγές που αναφέρονται στο γεγονός: είκοσι έναν λόγους του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τέσσερις …

Continue reading


Δαιμονισμένες και αγίες: γυναίκες σε αντιπαράθεση με κοινωνικές συμβάσεις τον 4ο και 5ο αι. μ.Χ. (σ. 21-31)

ARTICLES Στέφανος Παρασκευαΐδης Δρ. Αρχαίας Ιστορίας   Περίληψη: Η χριστιανική αγιογραφία των πρώτων χριστιανικών αιώνων προβάλλει ιδιαίτερα δύο κατηγορίες γυναικών, τις δαιμονισμένες και τις αγίες, οι οποίες τοποθετούνται σε δύο αντίθετα άκρα. Μια πιο προσεκτική ανάγνωση ορισμένων παραδειγμάτων όμως μπορεί να αποκαλύψει ότι κάποιες φορές τα κίνητρα συμπεριφοράς και των δύο είχαν έναν κοινό παρονομαστή: …

Continue reading


Το ταξίδι στις Απόκρυφες Πράξεις

ARTICLES Παναγιώτης Αγγελόπουλος MA in Ancient History   Περίληψη: Το άρθρο αυτό εξετάζει τις πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από τις απόκρυφες πράξεις των αποστόλων για τα ταξίδια. Προσπαθούμε να βρούμε όψεις της κοσμικής ιστορίας που δεν ήταν στις προθέσεις των συγγραφέων να παρουσιάσουν. Διαβάζοντας τις Πράξεις  Ιωάννου, Πέτρου, Θωμά, Παύλου και τα Κλημέντια θα διαπιστώσουμε ότι …

Continue reading


Saluum lotum! Καλόν ἔστι τό ζῆν! Όψεις της θρησκευτικότητας του πλήθους στα πρώιμα μαρτυρολόγια (σ. 10-14)

ARTICLES Ελένη Ν. Ευαγγέλου Υποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινής Τέχνης  του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας     Περίληψη: Στόχος του άρθρου είναι η προσέγγιση παραγνωρισμένων πτυχών της συλλογικής θρησκευτικότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τα πρώιμα μαρτυρολόγια. Ορισμένα αγιολογικά κείμενα, από το δεύτερο έως τον τρίτο αιώνα μ.Χ, επιτρέπουν τη μελέτη της ψυχολογίας των μαζών στη Ρωμαϊκή κοινωνία. Οι …

Continue reading


Slaves and early Christianity. Serving God rather than human masters (σ.1-9)

ARTICLES Dimitris J. Kyrtatas Professor of Ancient History University of Thessaly   Περίληψη: Το άρθρο αυτό ασχολείται με τη θέση των δούλων στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και τις αντιλήψεις των πρώτων χριστιανών γύρω από τον θεσμό της δουλείας. Προσκομίζει μαρτυρίες που δείχνουν ότι μολονότι οι χριστιανοί δεν επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο στον προσηλυτισμό των δούλων και …

Continue reading