Χριστιανοί και Εβραίοι: Συναντήσεις από την ύστερη αρχαιότητα στη σύγχρονη Ελλάδα

Η ιστορία της συνύπαρξης Εβραίων και Χριστιανών στον ελληνόφωνο πολιτισμικό και κοινωνικό χώρο, μολονότι δεν είναι  αχαρτογράφητη παρουσιάζει κενά και επιβαρύνεται από προκαταλήψεις. Στόχος της διημερίδας είναι να συζητηθούν όψεις, ψηφίδες, αυτής της μακραίωνης ιστορίας εστιάζοντας στις σχέσεις των χριστιανών και των εβραίων, τόσο «πραγματικές» όσο και «φαντασιακές», όπως αναδεικνύονται σε αρχαιολογικά τεκμήρια, θεολογικά, νομοθετικά, δικαιοπρακτικά, και λογοτεχνικά κείμενα. Σχέσεις που μαρτυρούν θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις και ταυτότητες, στιγμές ειρηνικών ανταλλαγών και άλλες βίαιης εχθρότητας. Οι έρευνες που αφορούν τις ιστορικές αυτές σχέσεις μπορούν να θρέψουν τους σύγχρονους προβληματισμούς μας.

Η διημερίδα είχε αρχικά σχεδιαστεί από τον Δημήτρη Κυρτάτα πριν ενσκήψει η πανδημία. Καθώς εν τω μεταξύ αφυπηρέτησε, τα μέλη του Ι.Α.Κ.Α. έχουμε τη χαρά να την αφιερώσουμε στον πολύ αγαπητό και ομότιμο πλέον συνάδελφό μας, για να τον τιμήσουμε.

Πρόγραμμα

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022

17:30 Χαιρετισμοί

17:45-19:15 Συντονισμός: Άννα Ματθαίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Δημήτρης Ι. Κυρτάτας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Το κατά Ιουδαίων κήρυγμα του Ιωάννη Χρυσοστόμου.

Παρασκευή Κουρκουβάτη (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Εβραίοι στην Αντιόχεια του 4ου αιώνα μ.Χ. μέσα από τα μάτια χριστιανών και εθνικών

Δέσποινα Ιωσήφ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & College Year in Athens), Η προσφυγή στη βία είναι πολύ μεγάλος πειρασμός ή Θρησκευτικές συγκλίσεις και αντιπαραθέσεις στην ύστερη αρχαιότητα

19:15-20:15 Συντονισμός: Γιάννης Λώλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Γιάννα Στεργίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Συνομιλίες Ιουδαίων, Ελλήνων και χριστιανών γύρω από τις πόρνες και την πορνεία

Στέφανος Παρασκευαΐδης (Δρ Αρχαίας Ιστορίας), Αντισυμβατική πίστη και κοινωνική εξέγερση: από τις πόλεις της Ιουδαίας στους ασκητές της ερήμου

21:00 Δείπνο

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022

9:00-10:30 Συντονισμός: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Γιάννης Βαραλής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Ψηφιδωτά δάπεδα των εβραϊκών συναγωγών του Ανατολικού Ιλλυρικού.

Ρέα Ματσάγγου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Μεταστροφές από και προς τον Ιουδαϊσμό στον Θεοδοσιανό και Ιουστινιάνειο κώδικα.

Πέτρος Παρθένης (Δρ Αρχαίας Ιστορίας), «Διάλογος πρὸς Τρύφωνα»: τεκμήριο της διάκρισης χριστιανισμού και ιουδαϊσμού τον 2ο αι. μ.Χ.

10:30-12:00 Συντονισμός: Ανδρονίκη Διαλέτη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου (ΑΠΘ), Όψεις αντιιουδαϊσμού στο Βυζάντιο την περίοδο της εικονομαχίας

Ιωάννης Τσιουρής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Η απεικόνιση των Εβραίων στη βυζαντινή τέχνη. Όψεις μιας ιδιόμορφης ετερότητας

Νίκος Λιβανός (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), «Ἑβραιόπαις ἐν καμίνῳ»: η αντιεβραϊκή πολεμική στο Βυζάντιο με αφορμή μια ψυχωφελή διήγηση.

12:00-12:20 Διάλειμμα

12:20-14:20 Συντονισμός: Πολυμέρης Βόγλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Ο Καδής και ο Χαχάμης: οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μέσα από τα ιεροδικαστικά έγγραφα

Ρίκα Μπενβενίστε (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Σημειώσεις για μια ιστορία του ελληνικού αντισημιτισμού

Βασιλική Γιακουμάκη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Περί αμηχανίας: Χριστιανοί και Εβραίοι στον ελληνικό δημόσιο χώρο

Ελένη Μπεζέ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Εβραίοι και Έλληνες στα αστυνομικά μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή (1963-1964)

Οργανωτική Επιτροπή

  • Ανδρονίκη Διαλέτη
  • Ρέα Ματσάγγου
  • Ρίκα Μπενβενίστε
  • Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί

Permanent link to this article: http://www.postaugustum.com/en/%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%af%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1/