Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε επιστημονικά πεδία και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ένα πεδίο, στο πλαίσιο των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις θέσεις των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε ένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα επιστημονικά πεδία των θέσεων αυτών.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Permanent link to this article: http://www.postaugustum.com/en/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7-2/