Η εξέγερση των Ανδριάντων. Οπτικές του φόβου και του θανάτου στην Αντιόχεια επί Θεοδοσίου

Παρασκευή Κουρκουβάτη, Η εξέγερση των Ανδριάντων. Οπτικές του φόβου και του θανάτου στην Αντιόχεια επί Θεοδοσίου, Ηρόδοτος, Αθήνα 2024.

Μελετώντας τη στάση των ανδριάντων στην Αντιόχεια του 387 μ.Χ., μέσα από το πρίσμα της ιστορίας των συναισθημάτων, είμαστε σε θέση να εξαγάγουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, να θέσουμε νέα ερωτήματα και να δώσουμε απαντήσεις ιδωμένες με άλλη ματιά. Το συγκεκριμένο περιστατικό και όσα επακολουθήσαν, αποτέλεσαν ένα πεδίο έρευνας πολύ χρήσιμο για την ανάλυση του φόβου, της θλίψης, της αγωνίας, της διαχείρισης των αρνητικών συναισθημάτων, καθώς και τον ρόλο της θρησκείας, του κηρύγματος και της θρησκευτικής κοινότητας στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή
Κεφάλαιο Ι. Η Αντιόχεια
Κεφάλαιο ΙΙ. Πηγές πληροφόρησης
Κεφάλαιο III. Η εξέγερση των Αντιοχέων το 387
Κεφάλαιο IV. Οι διαμεσολαβήσεις
Κεφάλαιο V. Συναισθήματα και αντιδράσεις των Αντιοχέων
Κεφάλαιο VI. Καθοδηγώντας τα συναισθήματα των Αντιοχέων
Κεφάλαιο VII. Το κήρυγμα και ο Θεοδόσιος
Κεφάλαιο VIII. Ο Θεοδόσιος και οι μοναχοί
Κεφάλαιο IX. Το κήρυγμα και τα συναισθήματα του Θεοδοσίου
Κεφάλαιο Χ. Τα συναισθήματα και η ανάδειξη του Ιωάννη του Χρυσοστόμου
Συμπεράσματα
Conclusions
Βιβλιογραφία
Πηγές
Ευρετήριο

Permanent link to this article: http://www.postaugustum.com/en/%ce%b7-%ce%b5%ce%be%ce%ad%ce%b3%ce%b5%cf%81%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-2/