Επιστημονική Ημερίδα: Πολιτική και θρησκεία στο Βυζάντιο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

Πολιτική και θρησκεία στο Βυζάντιο

 

Επιστημονική Ημερίδα στη μνήμη του Πάρι Γουναρίδη

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 11:30-19:00

αμφιθέατρο Σαράτση

Το Τμήμα ΙΑΚΑ διοργανώνει Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου και διαπρεπή βυζαντινολόγο Πάρι Γουναρίδη με θέμα «Πολιτική και θρησκεία στο Βυζάντιο». Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών του μεταπτυχιακού του προγράμματος. Σκοπός της είναι η ενίσχυση της πρωτογενούς έρευνας, η εξοικείωση νέων ερευνητών με τη δημόσια παρουσίαση των πορισμάτων τους και η συμβολή στην ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. Η επιλογή του θέματος είναι ενταγμένη στο διδακτικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος.

Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι, απόφοιτοι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και διδάκτορες του Τμήματος, τα ερευνητικά αντικείμενα των οποίων σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα.

Πρόγραμμα

Α΄ συνεδρία: Ο καλός συνάδελφος

 • Χαιρετισμός του προέδρου
 • Κρίτων Χρυσοχοΐδης
 • Αντίκλεια Αγραφιώτη
 • Χριστίνα Αγριαντώνη
 • Βαγγέλης Αυδίκος
 • Άννα Ματθαίου
 • Γιάννης Πίκουλας

Διάλειμμα

Β΄ συνεδρία: Πολιτική και θρησκεία στο Βυζάντιο

 • Γιάννης Πίκουλας: Η εβραϊκή κοινότητα της Σπάρτης – Λακεδαιμονίας
 • Δημήτρης Ι. Κυρτάτας: Κοινωνική εξέγερση και θρησκευτική πίστη στον ρωμαϊκό κόσμο
 • Παρασκευή Κουρκουβάτη: Ασκητική πολιτεία και πολιτική εξουσία
 • Ρέα Ματσάγγου: Νόμοι κατά της ακίνητης περιουσίας και θρησκευτική πολιτική: Η περίπτωση των Μανιχαίων
 • Σοφία Κανταράκη: Διπλωματικοί ελιγμοί επί Αλέξιου Α΄ Κομνηνού: Η περίπτωση του Βοημούνδου

Διάλειμμα

 • Νικόλαος Κανελλόπουλος: Ιδεολογία πολέμου και θρησκεία στο Βυζάντιο κατά τον 13ο αιώνα
 • Κέλλυ Μαυρομάτη: Η Εκκλησία στην υπηρεσία της εξουσίας: Μια αθέατη πλευρά της πολιτικής του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου
 • Μαρία Βασιλάκη: Η Σύνοδος Φερράρας/Φλωρεντίας (1438/39) και το εικαστικό αποτύπωμά της
 • Ανδρονίκη Διαλέτη: Έμφυλες αναπαραστάσεις της εξουσίας στο βενετικό κράτος κατά τους μεσαιωνικούς και πρώιμους νεότερους χρόνους
 • Κωνσταντίνος Δολμάς: Τρίπτυχη λειψανοθήκη-εγκόλπιο της Ι. Μ. Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος

Διάλειμμα

 • Χαράλαμπος Μαχαίρας: Μοναχοί και πολιτική: Το παράδειγμα του Σινά
 • Νίκος Λιβανός: Μπορεί να χρονολογηθεί μια προφορική παράδοση κατά τον μεσαίωνα; Το αφήγημα της ίδρυσης της μονής Βατοπεδίου μέσα από τις πηγές
 • Γιάννης Βαραλής: Το όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας: Το πολιτικό μήνυμα ενός εικονογραφικού θέματος της εποχής των Παλαιολόγων
 • Ευαγγελία Π. Ελευθερίου: Σκέψεις για την κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Οθωμανούς Τούρκους

Οργανωτική επιτροπή: Μαρία Βασιλάκη, Ρίκα Μπενβενίστε, Δημήτρης Κυρτάτας, Γιάννης Βαραλής

Permanent link to this article: http://www.postaugustum.com/en/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%cf%81-2/