Ρωμαϊκό Σεμινάριο: Πρόγραμμα ομιλιών 2018-2019

ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ / ROMAN SEMINAR
Advancing knowledge of Greece’s Roman past

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2018-2019 | PROGRAMME OF LECTURES 2018-2019

 

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

Thursday 8 November 2018

ASCSA, Cotsen Hall (co-sponsored)

Mali Skotheim (University of Wisconsin-Madison)

«Continuity and Change in the Dramatic Festivals of Early Roman Greece, 2nd-1st c. BCE»

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Thursday 29 November 2018

Georgia Tsouvala (Illinois State University)

«Reconsidering the Evidence for Female Athletes in the Late Hellenistic and Early Roman Periods in Greece»

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Thursday 21 February 2019

Σοφία Ζουμπάκη (ΕΙΕ–ΙΙΕ)

Η διασπορά των κοινοτήτων Ρωμαίων και Ιταλών στη ρωμαϊκή οικουμένη: Διάχυση, οργάνωση και διείσδυση στις
τοπικές κοινωνίες»

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Thursday 21 March 2019

Καλλιόπη Μπαϊράμη (ΕΦΑ Δωδεκανήσου)

“Ρόδος : Ο απόηχος των ελληνιστικών εργαστηρίων στη γλυπτική παραγωγή του νησιού τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι
σχέσεις με τα γειτονικά κέντρα”

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

Thursday 11 April 2019

Massimo Vitti (Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali,
Rome) & Matthias Bruno (Independent scholar)“The Odeion of Agrippa and the orchestra pavement in opus
sectile
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

Thursday 16 May 2019

Ιωάννης Χουλιαράς (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας)

“Ανασκαφή στον Δρυμό Βόνιτσας. Μια σημαντική θέση της
Ύστερης Αρχαιότητας”

Όλες οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα στις 7 μ.μ. | All lectures take place at 7 pm
πληροφορίες | info: romanseminar@gmail.com
ιστότοπος | website: www.romanseminar.com

Η Οργανωτική Επιτροπή | The Organizing Committee: Δήμητρα Ανδριανού, Σταύρος Βλίζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βασίλης Ευαγγελίδης, Francesco Camia, Valentina Di Napoli, Dylan Rogers

Με την ευγενική φιλοξενία των | Kindly hosted by: Deutsches Archäologisches Institut Athen, Μουσείο Μπενάκη, Danish Institute at Athens

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://www.postaugustum.com/%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c-%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%b9%cf%8e%ce%bd-201/