Ὄρνις φανεῖσα δουλίδα καλὴν νόει.  Η γυναικεία δουλεία στα Ονειροκριτικά κείμενα (p. 43-53)

ARTICLES

Κόκκορη Βασιλική

PhD Βυζαντινολόγος, ΑΠΘ

vkokkori@arch.ntua.gr

Abstract: The study of Byzantine Dreambooks (Oneirocritica) offers historians an invaluable wealth of information on everyday life, social perceptions, and the position of women in Byzantine society. The purpose of this paper is to explore the perceptions and structures that define and shape the role of the enslaved woman through the perspective of Oneirocritica. In particular, it examines the relations between the slave and her master and mistress, her oppression and exploitation – both economic and physical -, her daily activities, her quality of life, the liberation and her self-activity in Byzantine society, taking as its point of departure the time of the writing of the Dreambooks, which begins in the second century A.D. and is completed during in the late Byzantine period (15th century A.D.).

Η γυναικεία δουλεία στα Ονειροκριτικά κείμενα (pdf)