Οδηγίες προς συγγραφείς

Στο περιοδικό Post Augustum γίνονται δεκτά άρθρα και βιβλιοκρισίες στην Ελληνική και Αγγλική  γλώσσα. Τα κείμενα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μην έχουν δημοσιευτεί ούτε να έχουν κατατεθεί για δημοσίευση σε άλλη έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση. Η ανάρτησή τους γίνεται αφού προηγηθεί έγκριση από τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. Η Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει αλλαγές ή βελτιώσεις στους συγγραφείς πριν την δημοσίευση του κειμένου τους.

Η έκταση του κειμένου καλό είναι να μην ξεπερνά κατά πολύ τις 5.000 λέξεις (περίπου 15 σελίδες).

Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από σύντομη περίληψη (έως 300 λέξεις) στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Η πρώτη σελίδα περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου, το όνομα του/των συγγραφέων, την ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας, την περίληψη και 4-5 λέξεις κλειδιά στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Οι εργασίες υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, με επισυναπτόμενο έγγραφο Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας.

Για την συγγραφή του κειμένου πρέπει να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12΄, περιθώρια 2,5 εκ. από όλες τις πλευρές,  διάστιχο 1,5, σε πλήρη στοίχιση.

Οι υποσημειώσεις είναι υποσελίδιες και αριθμούνται με τη μορφή εκθέτη, χωρίς παρενθέσεις ή αγκύλες. Η παράθεση βιβλιογραφίας στο τέλος του άρθρου δεν είναι υποχρεωτική. Οι παραπομπές στις υποσημειώσεις πρέπει να είναι πλήρεις κατά την πρώτη βιβλιογραφική αναφορά και με συντόμευση στις επόμενες. Το σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών που ακολουθεί ο αρθρογράφος πρέπει να τηρείται με συνέπεια.