Μαρώ Τριανταφύλλου, Δημήτρη Κυρτάτα Nota Bene. Συνομιλώντας με τα βιβλία για την Ιστορία (σ. 1)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Μαρώ Τριανταφύλλου

Dr. Αρχαίας Ιστοριας

 

Στο βιβλίο Nota Bene ο ιστορικός, καθηγητής αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Κυρτάτας, συγκεντρώνει 55 μελετήματα για βιβλία που αφορούν θέματα αρχαίας ιστορίας ή, αν και έχουν ένα γενικότερο προβληματισμό, εξετάζονται από τον συγγραφέα από ιστορική σκοπιά. Τα κείμενα του βιβλίου κατηγοριοποιούνται σε έξι ενότητες: «Αναζητώντας την αρχαιότητα», «Η αρχαιότητα ήταν ακόμα εκεί», «Θρησκεία και θρησκευτική συνείδηση», «Τα τραύματα της ψυχής», «Ηρόδοτος ο δάσκαλός μας», «Ζητήματα λόγου και τέχνης».

 

 

 

 

 

Δημήτρη Κυρτάτα, Nota Bene. Συνομιλώντας με τα βιβλία για την Ιστορία (PDF)