Διαμεσολαβώντας για τη σωτηρία της πόλης (σ. 32-37)

ΑΡΘΡΑ

Παρασκευή Κουρκουβάτη

Δρ. Αρχαίας Ιστορίας

 

Περίληψη: Μια σοβαρή στάση ξέσπασε στην Αντιόχεια το 387 μ.Χ. εξαιτίας ενός επαχθούς φόρου. Το άρθρο εξετάζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης με σκοπό να σωθεί η πόλη, οι οποίες γίνονται εμφανείς μέσα από τις βασικές πηγές που αναφέρονται στο γεγονός: είκοσι έναν λόγους του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τέσσερις επιστολές του Λιβανίου. Μια σειρά διαμεσολαβητών ανέλαβαν να εκτονώσουν την κατάσταση και να σώσουν την Αντιόχεια από την οργισμένη αντίδραση του αυτοκράτορα Θεοδοσίου: ο επίσκοπος Φλαβιανός, ο ρήτορας Λιβάνιος, οι μοναχοί των γύρω περιοχών. Αυτό που φανερώνεται είναι ότι όλοι οι διαμεσολαβητές διέθεταν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως πνευματική καλλιέργεια και κύρος.

Summary: A riot was caused in Antioch at A.D. 387 because of a heavy tax. The article examines the mediation efforts in order to be saved the city. These efforts are obvious from our sources that describe the situation: twenty- one homilies of John Chrysostom and four epistles of Libanius. A number of mediators tried to save the city from the anger of the emperor Theodosius. These were bishop Flavianus, orator Libanius, monks from the suburbs of the city. These people had some common characteristics, such as cultural cultivation and prestige in the society.

 

Διαμεσολαβώντας για τη σωτηρία της πόλης (pdf)