Ταυτότητα

Το περιοδικό Post Augustum στοχεύει στην προώθηση της μελέτης του αρχαίου κόσμου με έμφαση στον μεσογειακό χώρο κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης και συζήτησης, προωθώντας την έρευνα και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με ευρύτερα ακροατήρια.

Δημοσιεύει ελληνικά ή ξενόγλωσσα άρθρα και βιβλιοκρισίες. Εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή ετησίως. Τα άρθρα αναρτώνται αμέσως μετά την έγκριση της συντακτικής ομάδας, με τη σειρά που παραλαμβάνονται, στις επόμενες σελίδες του εκάστοτε τρέχοντος τεύχους.

ISSN: 2585-2213

John VI Kantakouzenos’ Use of Thucydidean Paradigms and Passages in His Plague Description (σ. 1-8)

ΑΡΘΡΑ Logan M. Biren College of St. Benedict St. John’s University  Email: lbiren001@csbsju.edu Περίληψη: Το άρθρο αυτό διερευνά και αξιολογεί την πολύπλευρη στόχευση της χρήσης παραδειγμάτων, αποσπασμάτων και παραλληλισμών, τα οποία αντλεί ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός από την περιγραφή του Θουκυδίδη για τον λοιμό των Αθηνών και εντάσσει στη δική του περιγραφή για …


Περισσότερα

Gods, Angels, Daemons and Everything In-Between: Operative Forces in Individualised Religiosity

ΑΡΘΡΑ Marios Koutsoukos PhD Candidate, Department of Archaeology, Classics and Egyptology (ACE) University of Liverpool Περίληψη: Ο Ιάμβλιχος, στο έργο του Περί των Αιγυπτίων Μυστηρίων, μας διασώζει ίσως το πιο λεπτομερές ταξινομικό σύστημα του Νεοπλατωνισμού σχετικά με τα πνευματικά όντα που απαρτίζουν την ιεραρχία του κόσμου. Το παρόν άρθρο ερευνά πώς η γνώση αυτής της …


Περισσότερα

Διερεύνηση του ρωμαϊκού αμυντικού σχεδιασμού στην επαρχία της Αραβίας με τη βοήθεια των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

ΑΡΘΡΑ Στέφανος Καραμανώλης Ιστορικός – Αρχαιολόγος Περίληψη: Το ερώτημα που τίθεται στο παρόν άρθρο είναι κατά πόσο μπορούν τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών να συνεισφέρουν στη διερεύνηση του αμυντικού σχεδιασμού στη ρωμαϊκή επαρχία της Αραβίας και στην περιοχή που την περιέβαλλε, η οποία εκτεινόταν μέχρι τη συρο-μεσοποταμιακή έρημο στα ανατολικά και το άκρο της αραβικής χερσονήσου …


Περισσότερα

The language of motion in Seneca’s theoretical and literary representation of passions

ΑΡΘΡΑ Sofia-Dionysia Skompridi PhD Candidate of the Classics Department of the Aristotle University of Thessaloniki     Περίληψη: Το κέντρο βάρους στις τραγωδίες του Σενέκα μετατοπίζεται συστηματικά από τα γεγονότα στα πρόσωπα των εκάστοτε πρωταγωνιστών και τις συναισθηματικές τους εξάρσεις. Απότοκο της μετατόπισης αυτής είναι η δημιουργία ενός μοτίβου στο τραγικό corpus του δημιουργού, το …


Περισσότερα

Κάποιες σκέψεις σχετικά με το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της χρήσης του όρου «Βυζάντιος» στη Σάκρα του Κωνσταντίνου Δ΄ προς τον πάπα Δόνο (678)

ΑΡΘΡΑ Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος University of Notre Dame   Περίληψη:Αυτό το άρθρο αποτελεί συνέχεια της μελέτης μου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Byzantine and Modern Greek Studies σχετικά με τον όρο «Βυζάντιος» στη Σάκρα του Κωνσταντίνου Δ΄ προς τον πάπα Δόνο (678), στην οποία υποστήριξα ότι ο όρος είχε χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμο του ανατολικο-Ρωμαίος σε ένα πλαίσιο …


Περισσότερα

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

    Εξώφυλλο Post Augustum 5 (2021)


Περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος                                                                                                      iii  (PDF) Δημήτρη Κυρτάτα Nota Bene: Συνομιλώντας με τα βιβλία για την Ιστορία                                                                                               1    (PDF) Μαρώ Τριανταφύλλου …


Περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Για τα περισσότερα από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής του Post Augustum ο Δημήτρης Κυρτάτας υπήρξε ο εμπνευστικός δάσκαλος, μας άνοιξε δρόμους γνώσης και σκέψης. Ήταν, κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, και συνεχίζει να είναι δίπλα μας με την ευρυμάθεια, την οξύνοια, την αυστηρότητα, την ακρίβεια, την πρωτοτυπία της τολμηρής σκέψης και το …


Περισσότερα

Μαρώ Τριανταφύλλου, Δημήτρη Κυρτάτα Nota Bene. Συνομιλώντας με τα βιβλία για την Ιστορία (σ. 1)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ Μαρώ Τριανταφύλλου Dr. Αρχαίας Ιστοριας   Στο βιβλίο Nota Bene ο ιστορικός, καθηγητής αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτρης Κυρτάτας, συγκεντρώνει 55 μελετήματα για βιβλία που αφορούν θέματα αρχαίας ιστορίας ή, αν και έχουν ένα γενικότερο προβληματισμό, εξετάζονται από τον συγγραφέα από ιστορική σκοπιά. Τα κείμενα του βιβλίου κατηγοριοποιούνται σε έξι ενότητες: «Αναζητώντας την …


Περισσότερα

Nanno Marinatos, Truth in History: The principles of Herodotus in connection with the work of Dimitris Kyrtatas (σ. 5)

ΑΡΘΡΑ Nanno Marinatos Emerita, Distinguished Professor of Classics University of Illinois at Chicago   Περίληψη: Το έργο του Δ. Κυρτάτα χαρακτηρίζεται από την ισορροπημένη παρουσίαση των πηγών που οδηγεί σε δίκαιες αποτιμήσεις της ιστορικής πραγματικότητας. Το ίδιο  περίπου κάνει και ο αγαπημένος του αρχαίος συγγραφέας, ο ιστορικός Ηρόδοτος. Πολλές φορές παραθέτει και αυτός πηγές που δεν θα …


Περισσότερα