Αρχείο κατηγορίας: Post Augustum τεύχος 6 (2022)

The language of motion in Seneca’s theoretical and literary representation of passions

ΑΡΘΡΑ Sofia-Dionysia Skompridi PhD Candidate of the Classics Department of the Aristotle University of Thessaloniki     Περίληψη: Το κέντρο βάρους στις τραγωδίες του Σενέκα μετατοπίζεται συστηματικά από τα γεγονότα στα πρόσωπα των εκάστοτε πρωταγωνιστών και τις συναισθηματικές τους εξάρσεις. Απότοκο της μετατόπισης αυτής είναι η δημιουργία ενός μοτίβου στο τραγικό corpus του δημιουργού, το …

Συνέχεια ανάγνωσης »


Κάποιες σκέψεις σχετικά με το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της χρήσης του όρου «Βυζάντιος» στη Σάκρα του Κωνσταντίνου Δ΄ προς τον πάπα Δόνο (678)

ΑΡΘΡΑ Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος University of Notre Dame   Περίληψη:Αυτό το άρθρο αποτελεί συνέχεια της μελέτης μου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Byzantine and Modern Greek Studies σχετικά με τον όρο «Βυζάντιος» στη Σάκρα του Κωνσταντίνου Δ΄ προς τον πάπα Δόνο (678), στην οποία υποστήριξα ότι ο όρος είχε χρησιμοποιηθεί ως συνώνυμο του ανατολικο-Ρωμαίος σε ένα πλαίσιο …

Συνέχεια ανάγνωσης »