Ταυτότητα

Το περιοδικό Post Augustum στοχεύει στην προώθηση της μελέτης του αρχαίου κόσμου με έμφαση στον μεσογειακό χώρο κατά τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης και συζήτησης, προωθώντας την έρευνα και ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας με ευρύτερα ακροατήρια.

Δημοσιεύει ελληνικά ή ξενόγλωσσα άρθρα και βιβλιοκρισίες. Εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή ετησίως. Τα άρθρα αναρτώνται αμέσως μετά την έγκριση της συντακτικής ομάδας, με τη σειρά που παραλαμβάνονται, στις επόμενες σελίδες του εκάστοτε τρέχοντος τεύχους.

 

 

 

 

Συντακτική επιτροπή

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Δέσποινα Ιωσήφ

Δημήτρης Κυρτάτας

Στέφανος Παρασκευαΐδης

Μαρώ Τριανταφύλλου

 

ISSN: 2585-2213