ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος                                                                                                      iii  (PDF)

Δημήτρη Κυρτάτα Nota Bene: Συνομιλώντας με τα βιβλία

για την Ιστορία                                                                                               1    (PDF)

Μαρώ Τριανταφύλλου

Truth in History: The principles of Herodotus in connection with

the work of Dimitris Kyrtatas                                                                       5    (PDF)

Nanno Marinatos

Οι  ΙΕΡΟΙ  ΛΟΓΟΙ του Αίλιου Αριστείδη. Μια ψυχαναλυτική

προσέγγιση                                                                                                   14   (PDF)

Ελισάβετ Κούκη

 Gnostic Prophecy: The Case of Marcus the Magician

and his Women                                                                                            34   (PDF)

Einar Thomassen

Echoes of ‘Orphic-Bacchic’ Lamellae in the Life and Martyrdom

of SS. Galaktion and Episteme?                                                                  45   (PDF)

Vayos Liapis

Christianity and slavery: towards an entangled history?                            62   (PDF)

Kostas Vlassopoulos

Ἐπιβοήσεις. Το ρωμαϊκό πλήθος και τα συνθήματά του                           104  (PDF)

Δέσποινα Ιωσήφ

Η οδός των προσκυνητών: ένας δρόμος γεμάτος κινδύνους                     115  (PDF)

Παρασκευή Κουρκουβάτη

Περιθωριακοί και άγιοι: ένας ανοιχτός διάλογος στο σταυροδρόμι

της ερήμου                                                                                                 122  (PDF)

Στέφανος Παρασκευαΐδης

 Dealing with physical impairment in Byzantium: some examples from

Italo-Greek Hagiography                                                                           143  (PDF)

Anna Lampadaridi

Tεχνητὸν γύναιον ή ἀγγέλου μίμησις; Συνοπτική ιστορία των ευνούχων

στη γραμματεία της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας                                  154  (PDF)

Σπύρος Ι. Ράγκος

The Authenticity and Historicity of the Chrysostomian Homily

CPG 4333.2                                                                                               190  (PDF)

Alexandros Tsakos

Διατροφικές περιπλανήσεις στην Ὀδύσσεια                                             210 (PDF)

Αριάδνη Γκάρτζιου-Τάττη

Ρώμη: προπύργιο ή κατάκτηση της Καθολικής Εκκλησίας;                     226 (PDF)

Πέτρος Παρθένης