Οι «μεταμορφώσεις» του Ιωάννη στις Πράξεις Ιωάννου κατά Πρόχορον (σ. 45-52)

ΑΡΘΡΑ

Δημήτριος Κ. Τσουλκανάκης

Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας

Περίληψη: Στο απόκρυφο κείμενο Πράξεις Ιωάννου κατά Πρόχορον προβάλλεται το ταξίδι του αποστόλου Ιωάννη από την Ιερουσαλήμ στην Έφεσο και την Πάτμο. Ο στόχος του ταξιδιού είναι διπλός: Ο πρώτος, και προφανής, είναι η «μεταμόρφωση» των εθνικών μέσω της προσηλυτιστικής δράσης του αποστόλου. Ο δεύτερος, και συγκεκαλυμμένος, θα οδηγήσει στη «μεταμόρφωση» του ιδίου του Ιωάννη. Αφού προηγουμένως νικήσει την ολιγοπιστία του και ασκηθεί στις αρετές της ταπεινοφροσύνης και της υπομονής στις θλίψεις, θα κερδίσει εν τέλει τον αγώνα της αυτογνωσίας.

Summary: In the apocryphal text Acts of John by Prochoros is the journey of apostle John from Jerusalem to Ephesus and Patmos projected. The purpose of the journey is double: The first, and obvious, is the «metamorphosis» of the heathen by the apostle’s proselytizing action. The second, and hidden, will lead to the «metamorphosis» of himself. Having previously defeated his unbelief and exercised in the virtues of humility and patience in sorrow, he will eventually gain the struggle of self-knowledge.

Οι “μεταμορφώσεις” του Ιωάννη (pdf)