Κατανοώντας την αρχαιότητα μέσα από τον κόσμο των φυλακών (σ. 44-47)

BOOK REVIEW

 

Δέσποινα Ιωσήφ, Έγκλειστοι στις ρωμαϊκές φυλακές ή Αναμένοντας τον καλό και τον κακό δικαστή, Διάλογοι με την Αρχαιότητα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2020 (σελ. 63).

Πέτρος Παρθένης

Διδάκτωρ Ιστορίας

 

 

Ένα πόνημα που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, και μάλιστα μέσα από κείμενα σχετικά άγνωστα στο ευρύ κοινό, είναι εξαιρετικά πολύτιμο. Εδώ έγκειται και η αξία του βιβλίου της Δέσποινας Ιωσήφ Έγκλειστοι στις ρωμαϊκές φυλακές ή Αναμένοντας τον καλό και τον κακό δικαστή. Εξάλλου, αυτός είναι ο στόχος της σειράς Διάλογοι με την Αρχαιότητα, στην οποία ανήκει το πόνημά της: η ανάδειξη της ποικιλομορφίας του αρχαίου κόσμου και της καθημερινότητάς του, μέσα από μεταφρασμένα κείμενα της ελληνορωμαϊκής γραμματείας που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στο ευρύ κοινό.

 

 

 

Κατανοώντας την αρχαιότητα μέσα από τον κόσμο των φυλακών (pdf)