Δημήτρης Ι. Κυρτάτας, Η Οδός και τα βήματα των πρώτων χριστιανών, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2020 (σ. 40-43)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 

Στέφανος Παρασκευαΐδης

Διδάκτωρ Ιστορίας

 

Η έρευνα του Κυρτάτα γύρω από την ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού προκαλεί νέα έρευνα, με έναν τρόπο που δεν αφορά μόνο τον ειδικό, τον ακαδημαϊκό ή τον επιστήμονα. Όπως τα περισσότερα βιβλία του, έτσι κι αυτό απευθύνεται στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Προσφέροντάς του την αφήγηση της ιστορικής μαρτυρίας του επιτρέπει να φανταστεί την πραγματικότητα και να οσμιστεί το γενικότερο κλίμα μιας εποχής. Επιπλέον, να κάνει δικές του σκέψεις και δικούς του συνειρμούς, βλέποντας έτσι στην πράξη ότι η αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας είναι μια συναρπαστική διαδικασία.

 

 

 

Δημήτρης Κυρτάτας, Η Οδός και τα βήματα των πρώτων χριστιανών (pdf)