«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’»

Δημοσιεύτηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»:

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Δεν είναι απαραίτητη η εξασφάλιση βεβαίωσης από τον Φορέα Υποδοχής κατά τη διαδικασία υποβολής των ερευνητικών προτάσεων. Ο Φορέας Υποδοχής στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα σε περίπτωση χρηματοδότησής της ταυτίζεται με τον Φορέα του/της Ακαδημαϊκού Συμβούλου.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Εκ παραδρομής, από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής έλειπε η δυνατότητα υποβολής εγγράφου όπου περιγράφεται η κατανομή ρόλων της ερευνητικής ομάδας. Το αργότερο μέχρι τις 18/1 η δυνατότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί στο Τμήμα Β: Στοιχεία Ερευνητικής Πρότασης. Εκεί οι ερευνητικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν upload έγγραφο pdf, στο οποίο περιγράφεται η «Κατανομή ρόλων της Ερευνητικής Ομάδας», μέγιστης έκτασης μιας σελίδας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πριν απευθύνετε ερωτήματα και πριν ξεκινήσετε την υποβολή ερευνητικής πρότασης, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ερευνητική πρότασης και τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. Οι ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ανανεώνονται συχνά. Ερωτήσεις που έχουν ήδη απαντηθεί ή περιγράφονται με σαφήνεια στα ανωτέρω έγγραφα, δε θα απαντώνται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Επιστημονικά Πεδία-Υποπεδία

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

KYA

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-update-14.01.2019

Οδηγίες Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης- updated

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%bc%ce%b5-%ce%ad%ce%bc%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85/