Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή: «Ιστορία του αρχαίου κόσμου: ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι»

Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, αποφάσισε την προκήρυξη μίας(1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του αρχαίου κόσμου:ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι».

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής εγγράφονται στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/05/2020
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 15/07/2020

Περισσότερες πληροφορίες: ΦΕΚ Γ 629/11-5-2020

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%ae/