Θέσεις εργασίας: Ειδικοί Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει αριθμό θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για την κάλυψη διδακτικών αναγκών κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018.  Η διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου 2017-18 καθορίζεται από τις 4 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017 (15 εβδομάδες).

 

Οι υποψήφιοι καλούνται να καλύψουν ανάγκες διδασκαλίας στα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Νεώτερη Ελληνική Ιστορία (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου)
  2. Ευρωπαϊκή Ιστορία (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου)
  3. Βυζαντινή Ιστορία (1 θέση, μάθημα προπτυχιακού επιπέδου)
  4. Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία (2 θέσεις, μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τη Διδασκαλία Προπτυχιακού Μαθήματος απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Για τη Διδασκαλία Μεταπτυχιακού Μαθήματος απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Τυχόν διδακτική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο applications.ucy.ac.cy/eeapplication_all/ συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία και ανεβάζοντας σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017, έως τις 24:00h.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: isa@ucy.ac.cy και georgep@ucy.ac.cy

 

Σχετικός σύνδεσμος: https://www.ucy.ac.cy/hisarch/el/anakoinoseis

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82/