Θέσεις ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας 2018-2019

Oι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πανεπιστημίου Πειραιώς και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019” προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων των αντίστοιχων Πανεπιστημίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Περισσότερες πληροφορίες στις προσκλήσεις ενδιαφόροντος που ακολουθούν:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b5%ce%b9/