Αίλιου Αριστείδη, “Ἐπ’ Ἀλεξάνδρῳ ἐπιτάφιος”

Μετάφραση – Σχόλια: Γιάννης Καρακιρισίδης

Ο Ἐπ’ Ἀλεξάνδρῳ ἐπιτάφιος και ο Εἰς Ἐτεωνέα ἐπικήδειος αποτελούν τους δύο σωθέντες επιταφίους λόγους του Αίλιου Αριστείδη. Ο Αλέξανδρος υπήρξε δάσκαλος του ρήτορα, ενώ ο Ετεωνέας μαθητής του. Όσον αφορά τον πρώτο, ο οποίος καταγόταν από το Κοτύαιο (μία πόλη που απείχε περίπου 200 χλμ. από τα ανατολικά της Σμύρνης), υπήρξε γραμματικός, που συναναστράφηκε σπουδαίους ρήτορες του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Αριστείδη. Ο λόγος αυτός συνιστά επιστολή, σταλμένη από τη Σμύρνη στη γενέτειρα του Αλέξανδρου, το Κοτύαιο, με αφορμή το θάνατο του γραμματικού. Ο θάνατός του χρονολογείται στα 150 μ.Χ., και αυτό βοηθά και τη χρονολόγηση της επιστολής αυτής.


Στον Αλέξανδρο ο Αριστείδης οφείλει την εξοικείωσή του με τον Πλάτωνα και τους λυρικούς ποιητές. Η επαφή του Αλεξάνδρου, μάλιστα, με το Μάρκο Αυρήλιο οδηγεί σε μία μαρτυρία του δευτέρου για τον πρώτο, η οποία συμφωνεί με την εικόνα που σκιαγραφεί σε αυτό τον λόγο ο Αίλιος Αριστείδης για το δάσκαλό του. Ο λόγος Ἐπ’ Ἀλεξάνδρῳ ἐπιτάφιος, επομένως, καταδεικνύει την αξιολόγησή του Αλεξάνδρου ως ενός από τους πιο σπουδαίους γραμματικούς της εποχής του.

Ἐπ’ Ἀλεξάνδρῳ ἐπιτάφιος – Μετάφραση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.postaugustum.com/%ce%b1%ce%af%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b7-%e1%bc%90%cf%80-%e1%bc%80%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%ac%ce%bd%ce%b4%cf%81%e1%bf%b3-%e1%bc%90%cf%80%ce%b9/